Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning | Miljö | Regelverk

Forskare varnar för utsläpp av skrubbervatten

Enligt ett pressmeddelande visar en studie från Chalmers att det vatten som släpps ut från skrubbrar står för upp till nio procent av vissa cancerframkallande polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) som släpps ut i Östersjön.
Studien från forskare vid Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet och Meteorologiska Institutet i Finland har nu publicerats i en vetenskaplig tidskrift och knyter an till ett utredningsuppdrag som Transportstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten fått från regeringen om att utreda hur miljöpåverkan från skrubbrar i Östersjön ser ut i jämförelse med andra källor av miljögifter.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ologiska Institutet i Finland har nu publicerats i en vetenskaplig tidskrift och knyter an till ett utredningsuppdrag som Transportstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten fått från regeringen om att utreda hur miljöpåverkan från skrubbrar i Östersjön ser ut i jämförelse med andra källor av miljögifter.

– Vi har under många år flaggat för att just skrubbrar är en teknik som står för oproportionerligt stora utsläpp av farliga och försurande ämnen till havsmiljön. Trots detta har vi sett en markant ökning av antalet skrubberinstallationer, och anledningen till det är att det är ekonomiskt fördelaktigt för redaren. Därför är det väldigt viktigt att myndigheter och beslutsfattare nu vaknar till liv och påbörjar en reglering för att minska sjöfartens utsläpp och påverkan på havsmiljön, säger Ida-Maja Hassellöv, biträdande professor och forskare vid avdelningen för maritima studier på Chalmers, i ett pressmeddelande.

I Chalmersstudien konstaterar forskarna att det släpptes ut mer än 200 miljoner kubikmeter tvättvatten från fartyg som renade sina avgaser i Östersjön på ett år.

Erik Ytreberg, docent och forskare vid maritima studier på Chalmers, är huvudförfattare till den vetenskapliga studien.

– Våra resultat visar att sjöfart står för en betydande andel av de farliga ämnen som släpps ut i Östersjön, framför allt genom bottenfärger och utsläpp av tvättvatten från öppna skrubbrar. PAH:er är mycket giftiga för både människor och vattenlevande organismer då de bland annat är cancerogena. Värt att poängtera är att studiens data inhämtades 2018 och då fanns det ungefär 180 fartyg med skrubbrar i Östersjön. Sedan dess har dessa fartyg ökat markant och år 2021 fanns nästan 600 fartyg med skrubbrar i Östersjön, säger han enligt pressmeddelandet.

I pressmeddelandet uppges att de nya forskningsresultaten har fått Havs- och Vattenmyndigheten och Transportstyrelsen att föreslå ett förbud mot utsläpp av skrubbervatten i Sveriges inre vatten.

– Förslaget om att Sverige ska förbjuda utsläpp av tvättvatten i svenskt inre vatten är bra, men det innebär samtidigt att endast 1–2 procent av de utsläpp som sker genom skrubbervatten i Östersjön idag kommer att regleras. Sverige skulle även kunna föreslå ett förbud i vårt territorialvatten, vilket hade inneburit att ungefär 15–17 procent av utsläppen till Östersjön hade kunnat regleras. Men störst effekt hade så klart ett internationellt förbud haft, där alla länder runt Östersjön kommer överens om en gemensam reglering av utsläpp av skrubbervatten, säger Erik Ytreberg. 

I sin redovisning av regeringsuppdraget uppger Transportstyrelsen och Havs. och vattenmyndigheten att det trafikerade drygt 450 fartyg med skrubber i Östersjön 2020. Av dessa hade 79 procent hybridskrubber som kan köras både i läget öppet kretslopp (Open loop) och stäng kretslopp (closed loop), 19 procent öppna skrubbrar och 2 procent stängda skrubbrar. Vidare uppges att öppna skrubbrar och hybridskrubbrar i öppet läge stod för 99,9 procent av utsläppen.

I redovisningen uppges också att de fartygsgenererade utsläppen beräknats enligt en modell som kallas STEAM (Ship Traffic Emission Assessment Model), där AIS-data från fartyg används tillsammans med utsläppsparametrar från olika källor för att generera geografiskt material över var utsläpp sker och i vilka mängder. Hybridskrubbrar har beräknats gå i öppet läge förutom i förbudsområden och där salthalten i havsvattnet inte är tillräckligt hög för att skrubbern ska fungera optimalt.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]