Genom övervakning från rymden kan nya och isfria sjörutter i Arktis hittas.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall / Carina Eliasson

Kategori: Forskning

Forskar för nya rutter i Arktis

Genom övervakning från rymden kan nya och isfria sjörutter hittas i Arktis. Céline Heuzés, forskare på Göteborgs universitet, har fått medel från Rymdstyrelsen för ett nytt forskningsprojekt i ämnet.

Det är för att övervaka så kallade polynior, stora hål i havsisen i Arktis, som Céline Heuzé vid institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet nu har inlett ett nytt forskningsprojekt. Syftet är bland annat att kunna vägleda den kommersiella sjöfarten i nya farleder i Arktis. Klimatförändringarna har gjort att den arktiska havsisen tunnas ut, vilket öppnar för möjligheter att köra fartyg via de nordliga sjöfartslederna.

– Idag är kommersiell sjöfart i detta område endast möjlig på ryskt territorialvatten och det krävs eskort av ryska isbrytare. Den ryska invasionen av Ukraina och den globala geopolitiken 2022 visar att det finns behov av alternativa nordliga rutter, säger Céline Heuzé i ett pressmeddelande.

Polynior – möjlig lösning på problemet

Polynior är stora områden där havsisen öppnar sig eller tunnas ut och förblir öppen på vintern. De stora isvakarna bildas av vindar och havsströmmar, eller av varmt vatten som stiger till ytan.

– Egenskaperna hos arktiska polynior är outnyttjade inom sjöfarten. Med hjälp av övervakning av polynior från rymden kan vi flera månader i förväg förutsäga hur isvakarna kommer att utvecklas, säger Céline Heuzé.

Vill skapa prognossystem

Målsättningen med det nystartade forskningsprojektet är att skapa det första säsongsprognossystemet för arktiska polynior och på så sätt skapa nya förutsättningar för kommersiell sjöfart att navigera på ett mer förutsägbart och säkert sätt.  

– Att navigera i Arktis kan innebära stora säkerhetsproblem. Sök- och räddningsuppdrag är logistiskt sett svåra och effekterna av eventuella olyckor eller oljeutsläpp i den känsliga arktiska miljön kan vara förödande. Genom att nyttja polynior är vår förhoppning att vi inte enbart hittar fler nordliga rutter, utan också förutsägbara och säkra rutter, säger Céline Heuzé i pressmeddelandet.