Aurora och Tycho Brahe är två av färjorna som trafikerar mellan Helsingborg och Helsingör.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart | Arbetsmarknad

Forsea kapar elva tjänster

Totalt elva tjänster ska bort från Forsea. Det blev klart i början av veckan efter att förhandlingarna om arbetsbrist avslutats. 

Det var under måndagen som Seko sjöfolk förhandlade med Forsea kring en uppkommen arbetsbrist. Det efter att rederiet den 21 augusti gått ut med ett varsel som rörde 70 personer i bolaget.

Resultatet av förhandlingarna blev att elva tjänster ska försvinna inom Seko sjöfolks avtalsområde. Enligt Seko Sjöfolks medlemstidning Sjömannen är tre av tjänsterna vakanta i dagsläget, vilket innebär att åtta personer kommer att sägas upp.

Oklart vilka som berörs

Uppsägningarna rör personal inom delar av intendenturen på rederiets fartyg som går i trafik på Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. Exakt vilka personer det handlar om är inte klarlagt ännu.

– Som alltid när det är frågan om arbetsbrist så innebär det förändringar i organisationen och förflyttningar av tjänster. Det pusslet är inte lagt ännu, säger Mikael Lindmark, ombudsman i Seko sjöfolk, till Sjömannen.

Fortsatta förhandlingar krävs

Parterna ska diskutera vidare om om två veckor och då ska företaget ha gjort en plan för förflyttningar och en ny organisation. 

– Arbetsbristförhandlingar är alltid jobbiga. I det här fallet förstår vi naturligtvis att rederiet drabbats hårt av corona och måste se över sina kostnader. Åtgärderna som vidtas är rätt rimliga och sett till verksamheten så förstår vi rederiet, säger Mikael Lindmark till Sjömannen.