Försäkringskrav fastställt för ”Fu Shan Hai”

Slutnotan för räddnings- och saneringsinsatserna i samband med ”Fu Shan Hais” förlisning norr om Bornholm uppgår till DKK 45 miljoner och den danska marinen förhandlar nu med försäkringsgivarna till det statsägda kinesiska bulkfartyget. Räkningen omfattar kostnader i samband med räddningsaktionen, upp-pumpningen av bunkerolja samt saneringskostnader på stränderna på Bornholm och i Skåne. ”Fu Shan Hai” var på väg från Klaipeda till Fjärran Östern med en gödningslast när olyckan inträffade.