Förlustkvartal för expansivt Consafe

I sin första kvartalsrapport sedan noteringen på Oslobörsen redovisar Consafe Offshore en förlust på USD 2 miljoner efter skatt för juli till september. Rörelseintäkterna uppgick till USD 8,7 miljoner. Den övervägande delen av dessa har genererats av plattformen ”Safe Esbjerg”, den enda riggen i bolagets flotta som var sysselsatt under perioden. Consafe är i ett uppbyggnadsskede och av övriga riggar ligger två, ”Safe Astoria” och ”Safe Bristolia” på varv för konvertering. ”Safe Concordia” blev helägd först efter kvartalets utgång. I flottan ingår också ett nybygge för leverans 2008. Investeringarna uppgick till USD 231,5 miljoner i slutet av kvartalet.