Fotograf: Pallas Group

Kategori: Ekonomi | Tank

Förlustbringande halvår för Pallas

Pallas Group AB redovisar ett resultat efter skatt på -3,3 miljoner kronor för första halvåret 2019.

Omsättningen för sjölogistikbolaget Pallas Group AB (publ) under perioden 1 januari till 30 juni 2019 uppgick till 13,1 miljoner kronor (17,8 miljoner kronor motsvarande period 2018). EBITDA uppgick till 1,2 miljoner kronor (7,6 miljoner kronor) och resultatet efter finansiella poster till -3,1 miljoner (2,4 miljoner).

Uppgradering

Resultatet är belastat med cirka 2 miljoner kronor i kostnader av engångskaraktär på grund av uppgradering av maskinsystemen på bunkerfartyget Pallas Glory.

I trafik för Bunker One

Pallas Group AB (publ), som inriktar sig på nischade, avancerade bunkringsfartyg, bedriver sin verksamhet under namnet Pallas Shipping. Koncernen är en underkoncern till Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Koncernens fartyg Pallas Glory och Pallas sysselsätts båda på timecharteravtal med Bunker One Sweden AB.