Förlikning i Rosella-tvisten

Viking Line Abp, Internationella Transportarbetarförbundet ITF och Finlands Sjömans-Union FSU r.f. har nått en förlikning i det så kallade Rosella-fallet. Därmed har alla rättsliga processer som berör denna tvist lagts ner. Tvisten gällde huruvida ITF och FSU har rätt att vidta fackliga stridsåtgärder och dessutom förmå andra att göra det för att förhindra en omflaggning av färjan Rosella från Finland till Estland eller till något annat medlemsland i den Europeiska Unionen. Därtill prövades Viking Lines rätt att förhandla om besättningens löne- och arbetsvillkor med någon annan än FSU. Efter att ha behandlats i finska domstolar togs fallet upp i London och i Europeiska Gemenskapens Domstol i Luxemburg, där Viking Line i sin talan yrkade fastställelsedom och säkringsåtgärder samt skadestånd av ITF och FSU.Från Viking Line meddelas att de transaktioner som ansluter sig till den uppnådda konfidentiella överenskommelsen inte påverkar Viking Line Abps resultat negativt.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]