Fotograf: Pär-Henrik Sjöström/Anna Lundberg

Kategori: Politik

Förlängd utredning om tonnageskatten

Finansdepartementet har beslutat att förlänga utredningstiden för tonnageskatt till slutet av januari 2015. Den tidigare begränsningen var satt till 15 november i år.

Enligt Per A. Sjöberger är det inte av politiska skäl som utredningen skjuts på framtiden. Det handlar istället om personliga skäl inom utredningsgruppen.

– Det är dock väldigt olyckligt att tonnageskatten dröjer ytterligare, säger Per A. Sjöberger på Redareföreningen. Han menar att tonnageskatten är en viktig politisk skattereform, som inte påverkar statsbudgeten.

– Sverige ligger långt efter EU:s övriga sjöfartsländer. Och detta hämmar den svenska flaggans konkurrenskraft.

Han får medhåll av Sveriges Redareföreningens vd Pia Berglund. Hon menar också att införandet av tonnageskatt har stöd från bägge politiska block.

– Därför hoppas vi att det inte ska ta så lång tid till remiss efter att utredningen är klar. Och vi måste framföra till nästa finansminister att det är en viktig fråga.

Även Per A. Sjöberger menar att frågan nu måste prioriteras av den tillträdande regeringen så att tonnageskatten införs under nästa år.

– Den är jobbskapande och kommer innebära ett välkommet tillskott till svensk tjänsteexport. Vilket tydligt visat sig i andra länder med tonnageskatt.

Utredningen kring tonnageskatten har pågått sedan början av 2013 och leds av utredaren Marie Jönsson.