Förlängd tidsfrist för estnisk ”Estonia”-kommission

Enligt nyhetsbyrån BNS senarelägger det estniska parlamentet deadline med ett halvår för den estniska utredningen om militärtransporter på ”Estonia”. Senast den 1 juli skall kommissionen presentera sin rapport över huruvida estniska privatpersoner eller myndigheter känt till eller assisterat med transporter av militär utrustning från Estland till Sverige.