Förhandlingar mellan fack och redare bröt samman

Trots överläggningar har de tre fackförbunden Seko, Sjöbefälsförbundet, Sveriges Fartygsbefälsförening samt Sjöfartens arbetsgivareförbund och Sveriges Redareförening inte kunnat enas om hur bemanningskostnaderna på svenskflaggade fartyg ska sänkas. I utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar menade utredaren Jonas Bjelfvenstam att bemanningskostnaderna på svenskflaggade fartyg snarast måste sänkas för att svensk sjöfart i internationell trafik ska vara konkurrenskraftig. Utredaren framhöll också att det är upp till arbetsmarknadens parter att ta ett gemensamt ansvar ”för ett genomgripande omställningsarbete genom överenskommelser som bland annat innebär att andelen arbetskraft från lågkostnadsländer kan öka på fartygen.” Parterna hade fram till 1 mars på sig att presentera en lösning, men nu blir det alltså inga fler förhandlingar.– Det är uppenbart att arbetsgivarna vill avvakta ett politiskt beslut om ett internationellt register innan man eventuellt realförhandlar med facket, säger Sjöbefälsförbundets vd Christer Themnér i en kommentar.Redareföreningen å sin sida skriver i ett pressmeddelande att:”Parterna är eniga om att förändringar måste till för att stärka konkurrenskraften under svensk flagg, som exempelvis åtgärder för att sänka bemanningskostnaderna och införandet av tonnageskatt. Trots att parterna har en samsyn avseende ett ogynnsamt, och högt, kostnadsläge för svensk sjöfart, har man inte lyckats finna några gemensamma lösningar som ger möjligheter för ett svenskt internationellt register. Inte heller har parterna kunnat uppnå en samsyn på det förslag som lämnats av Sveriges Redareförening till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Ett förslag som skulle innebära möjligheter för expansion och tillväxt för svensk sjöfart.”

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]