Den internationella redareföreningen föreslår en fond som ska stödja den gröna omställningen genom en global prissättningsmekanism på utsläpp av växthusgaser.

Kategori: Miljö

Föreslår fond för utsläppsfri sjöfart

Internationella redareföreningen ICS har tillsammans med Liberia lämnat ett förslag till IMO om en fond för utsläppsfri sjöfart. Syftet är att nå den globala sjöfartens nettonollmål senast 2050.
Fonden kommer enligt International Chamber of Shipping (ICS) att ge incitament till snabbare produktion och användning av marina bränslen och tekniker utan växthusgasutsläpp. Rederiföreningar över hela världen har enats om att föreslå obligatoriska avgifter baserat på fartygens utsläpp. Syftet med fonden är att samla in flera miljarder årligen till den gröna omställningen samt att stödja utvecklingsländernas insatser.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]tan växthusgasutsläpp. Rederiföreningar över hela världen har enats om att föreslå obligatoriska avgifter baserat på fartygens utsläpp. Syftet med fonden är att samla in flera miljarder årligen till den gröna omställningen samt att stödja utvecklingsländernas insatser.

Förslaget har redan fått stöd av Liberia, världens största flaggstat mätt i bruttotonnage, och innehåller en struktur för transparens och ansvar för hur de summor som samlas in ska användas. IMO:s medlemsstater uppmanas nu att godkänna förslaget, för att uppfylla åtagandet om att anta en mekanism för prissättning av växthusgasutsläpp inom sjöfarten till år 2025.

– Övergången till nettonollsjöfart måste vara global, annars kommer det inte att lyckas. En global prissättningsmekanism för växthusgaser för sjöfarten behöver beslutas om nästa år för att minska riskerna vid investeringar i marina bränslen med låga eller noll växthusgaser och för att tillhandahålla miljarder dollar i medel för att stödja utvecklingsländerna i deras omställning, säger Guy Platten, ICS:s generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Fredrik Larsson, ansvarig för klimatfrågor på Svensk Sjöfart, har aktivt deltagit under flera år i arbetet med att utveckla förslaget.

– Förslaget är nyckelfärdigt och allt som behövs är politisk vilja från regeringarna att godkänna och anta denna ändamålsenliga lösning snabbt och effektivt i Marpol, som är den internationella konventionen om förhindrande av föroreningar från fartyg, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget kommer avgiften från fartyg per ton utsläppt CO2 att användas för att minska det betydande kostnadsgapet mellan bränslen med noll eller nära noll utsläpp av växthusgaser och traditionella bränslen. Det ger fartyg ekonomisk belöning för de utsläpp som förhindras genom användning av gröna marina bränslen.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]