Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Förbud mot högsvavliga bunkeroljor ombord

IMO inför förbud att föra högsvavligt bränsle för bruk ombord från 2020.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] bruk ombord från 2020.

IMO Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR) har under sin femte session från den 5 till 9 februari 2018 beslutat att förbjuda fartyg att ha bränslen ombord som inte uppfyller svavelreglerna.

Skrubber undantag

Ett undantag utgör fartyg som är utrustade med godkänt ”equivalent arrangement” för att uppfylla svavelgränsen, till exempel skrubber. Dessa fartyg får använda tjockolja med högre svavelhalt eftersom utsläppen renas.

För ett fartyg som saknar skrubber eller annan godkänd motsvarande utrustning får svavelhalten i den bunkerolja som transporteras för användning ombord inte överstiga 0,5 procent.

I kraft 2020

Förslaget ska behandlas av MEPC 72 i april 2018 som ett brådskande ärende. När MEPC 72 har godkänt förslaget kan det antas av MEPC 73 i oktober 2018 och träda i kraft den 1 mars 2020, två månader efter att svavelgränsen på 0,5 procent trätt i kraft.

Nöjd

– Vi nöjda. Det är ju helt logiskt att förbjuda att ens ha bränslet ombord om man inte får använda det, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Föreningen Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

Han berättar att det fortfarande finns många utestående frågor som måste lösas framöver.

– Man ska ha en intersessional working group i juli där man ska ta upp frågor som till exempel definition av svavelinnehåll, mätmetoder och eventuella provtagningspunkter.

Olika scenarier

Intersessional working group ska också diskutera olika scenarier. Som ett exempel nämner Fredrik Larsson en situation där ett fartyg inte skulle kunna köpa bränsle med max 0,5 procents svavelhalt i en hamn.

– Om det däremot finns 0,1-bränsle och ett bränsle med högre svavelhalt, till exempel 3,5 procent, ska det då vara okej att bunkra fulbränsle, eller ska man bli tvungen att köpa det dyrare alternativet?

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]