Förbud mot farlig bottenfärg i kraft

Den 17 september infördes det internationella förbudet mot skadliga bottenfärger på fartygsskrov. Konventionen ”Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships” antogs den femte oktober 2001 av IMO. I fjol ratificerades konventionen av tillräckligt många länder för att konventionen skulle träda i kraft, idag har 34 länder som representerar 52 procent av världshandelsflottan ratificerat konventionen.