Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Förbättringar behövs i Värtahamnen

Rundabordssamtal visar att näringsliv och politiker är överens om att Värtahamnen är ett prioriterat område.

Framkomligheten och miljön i Värtahamnen, där Stockholm tar emot 4,5 miljoner turister varje år är viktig och ska främjas, var en av slutsatserna vid det rundabordssamtal i Tallink Siljas regi som på onsdagen samlade aktörer i området, byggherrar, fastighetsägare, tjänstemän och politiker.

Hamnen runt hörnet

Visionen är att den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden ska bli en levande och miljöprofilerad stadsdel med hamnen runt hörnet. I Värtahamnen sker det första mötet med Stockholm för 4,5 miljoner turister och resenärer varje år.

Samtidigt konstaterade man att det finns flera utmaningar i området innan visionen är på plats. Problem är samordningen och vem som tar ansvar för förbättringarna och de interimistiska lösningarna.

Snygga till närmiljön

Bland de gemensamma förslag som togs upp fanns att snygga till närmiljön i form av informationsskyltning, målade vägledningslinjer på marken, bättre belysning, målning eller foliering med visionsbilder inuti den långa gångbron, samt en provisorisk park.

Vidare efterlystes bland annat en tidsplan för området för att intressenterna ska kunna se vilka interimistiska investeringar som är värda att göra samt att ställa väghållarna till svars att genast förbättra vägen där busslinje 76 har fått styra om sin rutt från Norra Hamnvägen till Lidingövägen.

”Kollektivtrafiken jätteviktig”

– Kollektivtrafiken är jätteviktig för att våra 4,5 miljoner färjeresenärer varje år ska kunna nå andra delar av staden och få ett gott första intryck av Stockholm. Just nu är det dock över en kilometer till närmsta buss och tre trappor ned från gångbron utan tillgång till hiss. Vi hoppas även att en interimistisk lösning kan hittas för att få själva miljön i Värtahamnen att bli mer välkomnande för alla turister som kommer hit, säger Marcus Risberg, vd på Tallink Silja.