Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Folk/företag | Kultur

Så ska Sjömansservice bli bättre

Nu ska Sjöfartsverkets Sjömansservice bli bättre. Verksamheten ska ses över och förnyas, och för bästa möjliga resultat ska en enkät skickas ut till aktiva och blivande sjömän. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]och blivande sjömän. 

Sjöfartsverkets enhet Sjömansservice arbetar för så kallad välfärdsverksamhet för sjömän till sjöss och i hamn. I enlighet med en ILO-konvention ska sjömännen kompenseras för ett bristande utbud av kultur och fritidsaktiviteter, och nu ska alltså verksamheten moderniseras.  

– Den verksamhet som bedrivs idag är bra, säger Anna Staaf, projektledare för ”Framtidens sjömansservice”, men i ILO-konventionen står det att verksamheten som erbjuds ska anpassas kontinuerligt till dagens och framtidens behov. Nu vill vi ta reda på dessa behov. Gör vi saker idag som vi inte behöver göra och finns det något som vi borde göra istället? 

Flera faktorer påverkar 

I uppdraget ligger att utreda vilket serviceutbud som ska erbjudas, vilka tilläggstjänster som ska finnas, vilka kundgrupperna är och vilken lokalisering verksamheten ska ha. Dessutom har man krav på sig att förbättra verksamhetens resultat med 15 procent på tre år. 

– Flera olika faktorer utgör grunden för projektet, säger Anna Staaf. Antalet svenska fartyg och svenska sjömän har blivit färre, hur påverkar det? Hur kan vi använda ny teknik för att kommunicera och ta del av medieutbudet? Inte minst viktigt är att våra kunder kontinuerligt arbetar med kostnadseffektiviseringar och de har rätt att ställa krav på att vi gör detsamma. 

Enkät till sjömän

Översynen ska kompletteras med en enkät som skickas ut för att ta reda på vad kunderna vill ha för typ av serviceutbud. Enkäten skickas ut till 2.800 svenska aktiva sjömän, 550 sjöfartsstudenter och 1.000 aktiva sjömän ombord på fartyg i svensk hamn. Dessutom ska man i projektet göra jämförelser med hur verksamheten i övriga nordiska länder ser ut. 

I mitten av augusti ska projektledningens förslag på framtidens sjömansservice presenteras, och i slutet av augusti fattar man beslut om det hela. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]