Förbättrat resultat för Star Shipping

Bergen-baserade Star Shipping redovisar ett rörelseresultat för 2004 på NOK 2 miljarder (EUR 244,3 miljoner), jämfört med NOK 1,3 miljarder (EUR 159 miljoner) år 2003. Resultatet förklaras av intäkterna som ökade från NOK 4,9 miljarder (EUR 600 miljoner) 2003 till NOK 6,6 miljarder (EUR 806 miljoner) 2004. Star Shipping kan komma att delas eftersom de båda ägarfamiljerna Grieg och Westfal-Larsen inte är överens om rederiets framtid. Ett skiljedomsförfarande har inletts. Totalt opererar rederiet 70 fartyg, varav 46 ägs av Grieg Shipping och Westfal-Larsens familjebolag Masterbulk.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.