Förbättrat halvårsresultat för Viking Line

Viking Line omsatte EUR 182 miljoner under den första hälften av verksamhetsåret som inleddes den 11 november 2005. Resultatet före skatter var negativt med EUR 6,8 miljoner men förlusten har halverats jämfört med motsvarande period året innan. Eftersom resultatet inte genereras jämnt under hela året räknar koncernledningen med att resultatet för hela räkenskapsåret blir på samma nivå som året innan då vinsten före skatter uppgick till EUR 4,1 miljoner.