Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Förbättrad situation

Verksamhetsförutsättningarna för sjöfart under finländsk flagg är gynnsammare än på länge.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]nsammare än på länge.

Även om situationen är långt ifrån idealisk har verksamhetsförutsättningarna blivit bättre för sjöfart under finländsk flagg. Resultat av denna utveckling kan redan skönjas.

Olof Widén, verkställande direktör vid Rederierna i Finland (RiF) informerar att flottans medelålder för närvarande är kring 16 år. När läget var som värst var den uppe i 19,5 år.

– Det har kommit till nya arbetsplatser och äldre fartyg har avyttrats, vilket är en sund process.

Bemanningsstödet är säkerställt för nästa år, men Widén understryker att det bör säkerställas även för 2013 och 2014.

Väntar på tonnageskatt

Tonnageskatten liggerr fortfarande hos DG COMP för notifiering efter ett och ett halvt år.

– Det sista hindret har varit den paragraf som har med den latenta skatteskulden att göra. DG COMP har gått in för att strömlinjeforma ländernas tonnageskatteregimer och vill därför få ett bekant system som man känner på EU-nivå, berättar Widén.

Den europeiska modellen kräver inga investeringar och går ut på att
man får avskriva ett fast belopp per år, oberoende av om man investerar i nytt tonnage eller inte.

– I detta system sätt smälter skatteskulden ned under tio års tid.

När den nya tonnageskatten förverkligas kan Widén inte uttala sig om.

– Vi har en situation där vi inte kan säga något om tidtabellen. Men förhoppningsvis ska det bli under hösten.

Avsaknaden av tonnageskatt har lett till stor försiktighet bland rederierna.

– Man har kanske till och med dröjt med flaggningsbeslut och man skulle ha kunnat skaffa fler fartyg under finländsk flagg. Å andra sidan har det varit en väldigt svag fraktmarknad så det har inte varit några större problem med några jättestora vinster precis. Skulle det ha varit en god fraktmarknad skulle det nog ha varit kris i bygget.

Långsiktighet

Möjligheten att utnyttja blandbesättningar har haft en avgörande betydelse för förnyelseprocessen av handelsflottan.

– Allt nytt tonnage som kommer in har blandbesättningsavtal. De facto syns det inte än som stora tillväxtsiffror, men det kommer att synas på längre sikt. När tonnaget föryngras blir konkurrenskraften bättre och en tillväxt börjar ske.

Förutom att tonnageskatten illa kvick måste träda i kraft efterlyser Widén en säkerhet och långsiktighet i sjöfartspolitiken.

– Alla inflaggningsbeslut är långsiktiga. EU Guidelines måste ovillkorligen förlängas från år 2012.

Vidare ser Widén dystert på kostnadsutvecklingen.

– Det uppstår en massa kostnadsökningar från myndigheternas sida. Det liknar ingenting att i detta läge föreslå 12 procents höjning av farledsavgifterna eller att Finnpilot meddelar att de höjer lotsningstaxorna och inför en ny struktur. Enligt våra beräkningar kan lotsningstaxan stiga med 10 till 40 procent beroende på hamn.

Widén understryker att hela Finland
dessutom lider av höjningarna av sjötransportkostnaderna och speciellt bränslekostnaderna.

– Det blir Finlands utrikeshandel som får ta allra mest stryk. På det stora hela är hotbilderna enorma.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]