För många hoppar av sjöfartsutbildningar

Nära 40 procent av alla studerande vid de fyra norska sjöfartshögskolorna tar inte examen. Tre av skolorna, Ålesund är undantaget, har en väsentligt högre procentandel elever som inte fullföljt sina utbildningar än riksgenomsnittet för all högre utbildning i Norge. Sämst resultat har sjöfartshögskolan i Tromsö där närmare 40 procent inte fullföljer. Enligt Jon Rysst, direktör vid DNV:s maritima kompetenscenter, är situationen allvarlig. I fjol tog 105 studenter examen vid de norska sjöfartshögskolorna. 2010 kommer behovet av ombordanställda uppgå till 20.000 och enligt Norges Rederiforbund måste merparten av dessa rekryteras i Norge.