Johan Hultberg (M).

Fotograf: Sveriges Riksdag

Kategori: Politik | Miljö

”För låga sanktionsavgifter”

M-riksdagsledamot lämnar in en skriftlig fråga till regeringen om sanktionsavgifter vid överträdelse av svavelreglerna.

Riksdagsledamot Johan Hultberg (M), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden, har lämnat in en skriftlig fråga till miljöminister Karolina Skog (MP) om förslaget till sanktionssystem för brott med svavelförordningens regler.

”Fusk ska inte löna sig”

”För att säkerställa en sund konkurrens och för att uppnå svaveldirektivets syfte – att minska utsläppen av svavel – är det centralt att överträdelser mot regelverket får konsekvenser. Fusk ska inte löna sig, men det har det dessvärre gjort i Sverige, då vi sedan införandet av de skärpta reglerna har saknat ett effektivt sanktionssystem för att stävja överträdelser. Branschföreträdare, liksom forskare och ansvariga myndigheter, har vid upprepade tillfällen påtalat detta och manat regeringen till handling”, skriver Johan Hultberg.

För låga

När regeringen har presenterat ett förslag anser Johan Hultberg att regeringen har remitterat ett förslag som knappast kommer att ha önskad effekt.

”De sanktionsavgifter som regeringen föreslår är helt enkelt för låga i relation till de ekonomiska fördelar som företag som bryter mot reglerna skaffar sig.”