Företag:

Yvonne Höglund

Yvonne Höglund har i oktober påbörjat sin nya tjänst som personalkoordinator på Furetank Rederi AB. Hon kommer senast från tjänsten som säljare på Bilkompani Kalmar och har tidigare haft flera jobb som säljare på företag inom detaljhandel, industriutrustning med mera.