Företag:

William Fhager

Vi på Veritas Tankers hälsar vår nya Safety & Vetting Superintendent, William Fhager välkommen till vårt kontor ute på Donsö. William har en sjökaptensexamen från Chalmers Tekniska högskola och har seglat som befälhavare de senaste åren.