Företag:

Ville Koskinen

Ville Koskinen har anställts som VP Crewing Development and Administration på Bore Ltd. Han har de senaste tio åren haft olika ledande poster inom Meriaura Group, bland annat som vd för VG Shipping Oy. Ville Koskinen är utbildad sjökapten.

|