Företag:

Ulrika Kruukka

Den 1 juli började Ulrika Kruukka sin tjänst som ekonomichef i Gävle Hamn. Hon har stor erfarenhet inom ekonomi och har ett långt förflutet inom revisionsbranschen och som auktoriserad redovisningskonsult. Närmast kommer hon från Folketshus i Sandviken där hon haft rollen som ekonomichef. Innan dess var hon moderbolagscontroller på Sandvik.