Företag:

Tomas Sjödahl

Tomas Sjödahl har utnämnts till fraktdirektör för Eckerö Line. Tomas Sjödahl har 25 års erfarenhet av internationell logistik och han har bland annat verkat som styrelsemedlem och verkställande direktör för Oy Victor Ek Ab. Han tillträder sin tjänst hos Eckerö Line den 21 november 2022.

Eckerö Lines nuvarande fraktdirektör Markku Onniselkä går i pension den 30 november 2022 och fortsätter därefter som Senior Advisor till den 28 februari 2023.