Företag:

Thomas Elwinger

Thomas Elwinger har fått ett nytt jobb inom Trafikverket Färjerederiet som specialist inom autonom sjöfart, det från september i år. Han har dessförinnan varit verksamhetsansvarig för utbildningsverksamheten inom Trafikverket Färjerederiet med ansvar för rederiets utbildningar till personalen. Han har även i den rollen arbetat med projektering och driftsättning av autonoma fartyg.