Företag:

Sten Göthberg

Sten Göthberg, jurist som arbetar inom bland annat sjörätt, är sedan en tid tillbaka verksam som biträdande jurist tillsammans med advokat Ulf Erikson vid Citrus Advokatbyrå.

Sten Göthberg har en jur kand examen från Uppsala Universitet och en sjörättsexamen från Oslo Universitet. Han har tidigare bl a haft en juristbefattning vid Sveriges Redareförening och under närmare 20 år varit vd för Sjöassuradörernas Förening. Under cirka tio år bedrev han juridisk- och konsultverksamhet i eget bolag.

Sten Göthberg är ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet, innehar ett antal styrelseuppdrag och är reservofficer vid Livgardet.

Citrus Advokatbyrå har kontor i Stenungsund och i Göteborg och är i huvudsak inriktad på allmän civilrätt, avtalsrätt, sjö- och transporträtt samt entreprenad- och fastighetsrätt.