Företag:

Sami Syrjänen

Sami Syrjänen har fått en ny tjänst på Chalmers Tekniska Högskola som Head of Marine Engineering Program, det vill säga programansvarig för sjöingenjörsprogrammet. Tjänsten är på 30 procent, resten av tiden kommer Sami Syrjänen att fortsätta som instruktör.

– Då är jag tillbaka där jag för 12 år sedan slutade, det ska bli roligt att lotsa programmet och dess studenter framåt, säger Sami Syrjänen.

|