Företag:

Sam Noori

Sam Noori är ny supervisor på Göteborgs Hamn. I rollen som supervisor kommer han att leda hamnens elektriker och mekaniker.