Företag:

Patrik Patriksson

Patrik Patriksson börjar som Senior Chartering Manager på Norlat Shipping Ltd. AS. Efter att ha arbetat som befraktningsmäklare under 10 år i Stockholm har Patrik under sommaren flyttat tillbaka till Göteborg där han nu kommer driva Norlat Shipping’s verksamhet i Sverige.  Norlat Shipping Ltd. AS är en torrlastoperatör specialiserad på transporter av skogsprodukter, projektlaster och andra bulkvaror huvudsakligen från Östersjön/Kontinenten till Nordafrika och Nordamerika. Norlat erbjuder fraktlösningar till lastägare genom att chartra in tonnage, ta det kommersiella och operativa ansvaret och transportera lasten säkert och i tid till önskade destinationshamnar. Fartygen som chartras och opereras är i handysize segmentet 20-40.000 dwt.
– Vår styrka ligger i lång erfarenhet, expertis och flexibilitet i vår lilla, men effektiva organisation med duktiga och oberoende beslutsfattare. Företaget växer och vi är på ständig jakt efter att knyta till oss fler duktiga och drivna befraktare och operatörer, säger Patrik Patriksson.
Norlat har förutom i Göteborg kontor i Sarpsborg och Bergen.