Företag:

Niklas Lindén

Niklas Lindén har anställts som Data Strategy Manager på Göteborgs Hamn. I den rollen kommer han att arbeta för att förbättra hamnens förmåga att fatta datainformerade beslut, utnyttja data för att skapa värdeskapande tjänster och främja en datadriven kultur. Niklas Lindén kommer närmast från en tjänst som Data Architect på Göteborg & Co.