Företag:

Mikaela Danilovic

Stockholm Repairyard har förstärkt sin HR-funktion genom att anställa Mikaela Danilovic. Mikaela har tidigare arbetat som konsultchef på Jurek Rekrytering & Bemanning där hon har arbetat med rekrytering och bemanning samt HR-frågor.