Företag:

Margus Pöldma

Den 1 mars börjar Margus Pöldma en ny tjänst som strategisk planerare på Trafikverket med placering i Solna med inriktning mot sjöfart inom avdelningen Nationell planering. Margus har sedan 2017 arbetat som trafikchef på Trafikverket Färjerederiet där han tidigare haft andra chefsbefattningar och deltagit i ledningsgruppen sedan 2009. Han har tidigare arbetat på bland annat SLL Trafikförvaltning (sjötrafik) och på Sjöfartsverket. Margus är utbildad sjökapten (Högskolan i Kalmar).