Företag:

Lars Samuelsson

Lars Samuelsson tillträder som vd för Sjöräddningssällskapet den 1 januari 2024. Han kommer närmast från rollen som maritim ledare inom organisationen, där han ytterst ansvarat för den operativa verksamheten, räddningsbåtsflottan och samarbetet med viktiga samverkanspartners. Lars Samuelsson har under de senaste åren arbetat nära nuvarande vd Cia Sjöstedt och därmed fått en god bild av vad uppdraget innebär. Han har tidigare varit utbildningsansvarig inom Sjöräddningssällskapet och har även varit engagerad som frivillig sjöräddare i cirka 20 år. Lars Samuelsson är utbildad sjökapten.

Lars Samuelsson efterträder Cia Sjöstedt, som kommer att fortsätta sitt uppdrag som ledamot i Sjöräddningssällskapets styrelse. Hon kommer också att fortsätta med sina styrelseuppdrag som representant för Sjöräddningssällskapet, inklusive rollen som vice ordförande i IMRF, den internationella organisationen för sjöräddningsverksamhet. Dessutom kommer hon att engagera sig i olika projekt för Sjöräddningssällskapet på begäran av styrelsen.