Företag:

Kerstin Hansdotter

Kerstin Hansdotter tillträder en tjänst som strategisk planerare med inriktning mot sjöfart inom avdelningen Nationell planering på Trafikverket den 1 mars. Kerstin, som blir stationerad i Norrköping, har sedan 2011 varit biträdande direktör på Sjöfartsverkets Affärsavdelning. Hon har tidigare även bland annat arbetat på Transportstyrelsen och Luftfartsstyrelsen i såväl chefs- som specialistroller. Kerstin är utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.