Företag:

Katariina Mankinen

Sjökapten Katariina Mankinen har utsetts till befälhavare på pushbogseraren Rautaruukki som ägs av ESL Shipping. Hon har varit anställd inom ESL Shipping sedan 2011, senast som överstyrman på det LNG-drivna bulkfartyget Viikki. Hon är också den första kvinnliga befälhavaren i ESL Shipping.