Företag:

Johan Edelman

Johan Edelman ersätter från 1 oktober Erik Thulin i rollen Trade Director Baltic Sea North och därmed ansvarig för de två linjerna från Lettland till Sverige och Tyskland. Johan Edelman kommer närmast från rollen som ansvarig för Stena Lines två Danmarkslinjer och dessförinnan ansvarade han för linjen mellan Oslo och Frederikshavn. Han har arbetat inom Stena Line och Scandlines i flera ledande roller inom service och försäljning, både i land och ombord sedan 1990-talet.