Företag:

Jens Lind

OljOla har befordrat Jens Lind till tjänsten som HR-chef från den 1 september. Jens Lind började på företaget 2017 och har sedan dess arbetat med bemanning i olika former.

– Som en liten landorganisation måste man förstå vikten av att arbeta över flera avdelningar. Jens har visat stor förståelse i detta och har verkligen tagit till sig företagets kultur på ett mycket bra sätt. Jens är perfekt i rollen att utveckla personalavdelningen med nyckelfokus på att förbättra rekrytering, ledning och välmående för vår personal, skriver bolaget.