Företag:

Clara Lindblom

Clara Lindblom tar över som ny styrelseordförande i Stockholms Hamn. Clara Lindblom är bostads- och fastighetsborgarråd (V) i Stockholm stad och har de senaste fyra åren arbetat som oppositionsborgarråd. Innan dess var hon ansvarig för stadens äldreomsorg och personalstrategiska frågor. Clara Lindblom är utbildad sociolog och har tidigare bland annat arbetat med forskning inom arbetsmarknadsområdet.