Företag:

Christoffer Lillhage

Efter sju år som driftchef i Energihamnen i Göteborgs Hamn AB har Christoffer Lillhage börjat på en ny tjänst som Senior Business Development Manager inom Energi i Göteborgs Hamn. Christoffer Lillhage har tidigare erfarenhet av att arbeta som förstestyrman på supplyfartyg i Norge och har sin utbildning inom sjöfart och logistik på Chalmers.