Företag:

Christian Magnusson

I augusti började Christian Magnusson som resursplanerare på Uddevalla Hamnterminal. Han tar över efter hamnens personalmän som nu går i pension och tjänsten i samband med det omvandlats till en tjänstemannaanställning. Christian är därmed Uddevalla Hamnterminals nya ansikte utåt mot hamnens stuverikår, med både tillsvidare- och extraanställda.

Hamnens resursplanerare svarar för att löpande planera personal- och maskinresurser till hamnens stuveri- och terminalverksamhet och ser till att rätt personer finns på rätt plats i rätt tid. Det kan handla om att till exempel sätta samman personalgäng för att lossa eller lasta fartyg eller tillsätta resurser för mottagning av gods som kommer via järnväg eller lastbil.

Christian har tidigare arbetat på ICA:s centrallager i Kungälv i mer än 20 år och har där närmast haft en tjänst som operativ flödesoptimerare. Vilket är ett arbete som till stora delar påminner om tjänsten som resursplanerare. Christian själv säger att han ser fram emot att lära sig nytt, att lära känna alla sina nya arbetskamrater och vara med på företagets fortsatta digitala resa.