Företag:

Caroline Ferning

Caroline Ferning har anställts som koordinator på Lighthouse. Hon började den 1 oktober och efterträder Louise Warenius. Caroline Ferning har tidigare varit trainee i Europaparlamentet och studerat logistik och transport vid Göteborgs Universitet, där hon också skrev en masteruppsats om sjöfartens inkludering i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS.

Som koordinator på Lighthouse kommer Caroline Ferning att arbeta med Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart och med att initiera och arrangera seminarier, workshops och projekt. Hon kommer också att ansvara för Lighthouse Traineeprogram som drivs tillsammans med företag i branschen.