Företag:

Camilla Åberg Linder

För att ytterligare stärka föreningen Svensk Sjöfarts påverkansarbete har Camilla Åberg Linder anställts som näringspolitisk expert. Närmast kommer Camilla Åberg Linder från Svenska institutet för standarder där hon varit chef för internationella relationer och bevakning samt innovation och har erfarenhet från bland annat roller i riksdagen, regeringskansliet och EU-kommissionen.

– Jag är mycket glad över att börja på Svensk Sjöfart och bidra till att stärka den svenska sjöfartens näringsvillkor. Det är en bransch som är väldigt spännande och betydelsefull för alla. Det är nu viktigt att den svenska sjöfarten får bra villkor så de får rätt förutsättningar att konkurrera globalt, säger Camilla Åberg Linder.

En längre intervju med Camilla Åberg Linder finns i Sjöfartstidningen nr 04/2023