Företag:

Calle Thorell

Calle Thorell blir ny överstyrman på Göteborgs Hamns inspektionsfartyg Hamnen när fartyget är åter i trafik efter konverteringen till eldrift. Fram till dess kommer Calle Thorell att tjänstgöra som överstyrman på Hamnens ersättningsfartyg. I rollen som överstyrman kommer han att ansvara för övervakning, säkerhet och miljö i hamnens område.

|