Företag:

Anna Clemert Eriksson

Anna Clemert Eriksson har nyligen tagit plats i Svenska Skeppshypoteks styrelse. Anna har en bakgrund inom placeringar i finansiella instrument och är sedan 2010 anställd inom Stena AB. Idag är Anna chef för ränteförvaltningen. Hon har även ett förflutet som obligationshandlare på UBS Investment Bank i Schweiz. Med Annas intåg i styrelsen breddas kunskapen hos Skeppshypotek med finansiell kompetens från rederinäringen. Anna har en magisterexamen i internationell ekonomi och en kandidat i rättsvetenskap.