Företag:

Anders Moberg

Anders Moberg har tillträtt som teknisk chef i Uddevalla Hamnterminal. Han kommer närmast från Vattenfall Service Nordic AB där han arbetade som chef på avdelningen Gasturbiner som ingår i Sveriges störningsreserv. Anders har en bred teknisk bakgrund, som nästan alltid har varit tätt sammankopplat med det marina. Hamnens tidigare tekniska chef, Johan Eriksson, går i pension senare under året. Han finns kvar hos oss som ansvarig för en del projekt fram tills dess och för att ge gott om tid för en bra överlämning.