FN dissar torrlastindex

Under lång tid har Baltic Exchanges fraktmarknadsindex Baltic Dry Index, BDI, av många setts som en av de viktigaste indikatorerna på vart världsekonomin är på väg genom att visa på hur efterfrågan på råvaror utvecklas. Nu ifrågasätts dock indexet av FN:s handels- och utvecklingsorgan. I sitt senaste nyhetsbrev skriver UNCTAD att BDI var en utmärkt indikator under perioden 1985–2002, men att den nu påverkas inte bara av råvaruefterfrågan utan i större omfattning också av tillgången på skeppningskapacitet. Detta ökar på fluktuationerna i indexet. BDI påverkas enligt UNCTAD i ökande utsträckning av aktörer som inte är i marknaden, som transportkunder eller tjänsteleverantörer. FN-organet pekar på att handeln med Future Freight Agreements, FFA, volymmässigt var hälften av den faktiska fysiska handelsvolymen. 2008 hade den ökat till tio procent mer än den fysiska volymen.