Flinter och Nordic Chartering går samman

Det holländska rederiet Flinter går samman med Oy Nordic Chartering Ltd i Finland. Nordic Chartering opererar fem fartyg i trafik främst från Finland till Irland och Spanien. Flinters flotta består av 50 fartyg. Bolagen har i flera år samarbetat och Björn Palm, vd för Nordic Chartering, uppger att syftet med att integrera verksamheterna är att stärka konkurrenskraften genom att optimera lastintaget för hela flottan.– Med över 50 moderna lastfartyg och bättre resurser har vi möjlighet att expandera våra aktiviteter på de marknader där vi opererar, säger Björn Palm.