Flera Svithoidfartyg på väg att säljas

Avvecklingen av Svithoid Tankers, som den 12 oktober ansökte om konkurs, pågår.– Försäljning av fyra fartyg är på gång, det kan bli klart om några dagar, säger konkursförvaltaren Einar Wanhainen på G Grönberg Advokatbyrå AB till SST, som av naturliga skäl inte vill kommentera de potentiella köparna.– När det gäller nybyggena så har en bank tagit över två fartyg som ligger i beställning i Estland, Baltic Maria och Vedrey Barfodh. Rederiet äger fem fartyg och har dessutom ytterligare fem fartyg i beställning (varav två nu har övertagits), utöver detta är Svithoid Tankers 20-procentig delägare i två fartyg.Enligt Einar Wanhainen har konkursboet skulder på omkring SEK 900 miljoner, i detta ingår bland annat bankskulder, obligationslån och konvertibellån.