Flera isbrytare i tjänst i danska vatten

Nordane Shipping har chartrat ännu en isbrytare till det danska marinkommandot för tjänstgöring i Limfjorden. Isbrytaren ifråga är Stevns Icebird, som har varit stationerad i Hals vid Limfjordens östra mynning, en plats där isen ofta innebär problem för sjöfarten. Sedan i början av december har Nordane Shipping haft isbrytaren Stevns i arbete i västra delen av Limfjorden i området från Ålborg till Thyborøn. ”Det har varit full sysselsättning i väldigt många dagar redan och det kommer nog att fortsätta under de kommande veckorna”, säger Niels Højlund Hansen, vd för Nordane Shipping. Isläget runt Kattegatt kräver isbrytarassistans på många håll. Svitzer har satt in Hugin från Ålborg i Mariagerfjorden och Randersfjorden, medan den lokala isbrytaren Tennesse har varit verksam i Horsensfjorden.